เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

  • ที่ทำการ อบต. หล่มเก่า

    ที่ตั้ง : 55 หมู่ที่ 5 ถนนหล่มสัก เมืองเลย ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ : 056-747094 โทรสาร : 056-709455 www.obtlomkao.go.th

    ข้อมูล : อบต.หล่มเก่า เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่เปิดบริการให้กับประชาชนในตำบลได้รับความสะดวกในการมาติดต่อราชการ

  • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.02s. 0.50MB