นายวิโรจน์ ศรีธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
097-935-5952

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 10,712 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณป่าช้าวังเสื้อแดง) หมู่ที่2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
7 เม.ย. 64ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยจัดสรรหนองขาม) หมู่ที่11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
5 เม.ย. 64ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULTVERT (ฝายกุดวัดป่า) หมู่ที่8 บ้านวังเวิน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
1 เม.ย. 64ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
31 มี.ค. 64ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสาวประดิษฐ์ บุญจันทร์เชย) หมู่ที่13 บ้านเหล่าเพิ่ม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
24 ก.พ. 63ร่างรายละเอียดคุณลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานกองคลัง แชร์  
2 ธ.ค. 62ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะสำหรับงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน แชร์  
17 ธ.ค. 61ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายคำอ้าย บุญเหลือ หมู่ที่ 8 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
9 พ.ย. 61เผยแพร่ราคากลาง งานโครงการปรับปรุง ถนนลาดยางสายวัดทุ่งธงไชย-โจะโหวะ หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา