เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตฯ บริเวณสามแยกสายวังสิม-บ้านนางมารี จันเขียน หมู่ที่7 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์211 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายภูษิต ชัยบูรณ์ หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1410 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางสมพร ทองเหมาะ หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าเพิ่ม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1210 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมะขามข้างโรงเย็น หมู่ที่ 6 บ้านกุดช้าง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1410 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางแก้ว ดวงปิ่นตา หมู่ที่ 9 บ้านพรวน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1110 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายบุญธรรม กันตุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านวังเวิน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1510 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน2922 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มเนินสว่าง หมู่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2914 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)2314 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2529 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1924 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดทุ่งธงไชย-บ้านโจะโหวะ หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2619 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายวัดทุ่งธงไชย-บ้านโจะโหวะ หมู่ที่11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3212 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มเนินสว่าง หมู่ที่ 5บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2912 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางสาวประดิษฐ์ บุญจันทร์เชย หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าเพิ่ม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2612 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการงานจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบ่อทิ้งขยะของ อบต.หล่มเก่า หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์335 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กพร้อมสิ่งประกอบ บริเวณข้างอาคาร ศพด.หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์4530 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์4329 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กพร้อมสิ่งประกอบ บริเวณข้างอาคาร ศพด.หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3924 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์5424 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB