เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์429 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์424 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดทุ่งธงไชย-บ้านโจะโหวะ หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1219 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายวัดทุ่งธงไชย-บ้านโจะโหวะ หมู่ที่11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1912 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มเนินสว่าง หมู่ที่ 5บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1312 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางสาวประดิษฐ์ บุญจันทร์เชย หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าเพิ่ม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์1412 มิ.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการงานจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบ่อทิ้งขยะของ อบต.หล่มเก่า หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์155 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กพร้อมสิ่งประกอบ บริเวณข้างอาคาร ศพด.หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3430 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2929 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กพร้อมสิ่งประกอบ บริเวณข้างอาคาร ศพด.หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2824 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3624 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวแก้ว ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์3020 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวแก้ว ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์2516 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและงานเป่าบ่อบาดาล หมู่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์279 เม.ย. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและงานเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์278 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้น หมู่ที่8 บ้านวังเวิน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์4123 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้น หมู่ที่ 8 บ้านวังเวิน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์5118 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์3618 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่5 บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์3618 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่11 โดยเปลี่ยนพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำแรงดัน ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุด3913 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB