นายวิโรจน์ ศรีธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
097-935-5952

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 10,656 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) แชร์  
5 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสาวประดิษฐ์ บุญจันทร์เชย) หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าเพิ่ม ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
9 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวแก้ว ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
4 มี.ค. 64ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวแก้ว ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
16 ก.พ. 64ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่11 บ้านวัดทุ่งธงไชย โดยเปลี่ยนพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ (ซัมเมอร์ท ขนาด 1 แรงม้า) จำนวน 1 ชุด แชร์  
1 ก.พ. 64แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ แชร์  
6 ม.ค. 64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคมพ.ศ.2563) แชร์  
29 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายวิรัช นากทองดี) หมู่ที่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
25 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกุดวัดป่า) หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
24 ธ.ค. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายวิรัช นากทองดี) หมู่ที่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
24 ธ.ค. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสุกัน จอมศรี) หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
24 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายอุดม ทาขาว–นานายแสวง โลกนิยม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวแก้ว ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกุดวัดป่า) หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายนิพนธ์ กางถิ่น ถึง บ้านนายสมัย) หมู่ที่ 9 บ้านพรวน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มเนินสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
21 ธ.ค. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายอุดม ทาขาว–นานายแสวง โลกนิยม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวแก้ว ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
18 ธ.ค. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มเนินสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
4 ธ.ค. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลำลอง (ซอยข้างหนองขาม) หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
3 พ.ย. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดทุ่งธงไชย-บ้านโจ๊ะโหวะ) หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
9 ต.ค. 63ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/6 | แสดง 20 จาก 102 รายการ
เปลี่ยนภาษา