เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า

วันที่ 5 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่.pdf712.34 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB