นายวิโรจน์ ศรีธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
097-935-5952

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 22,644 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวิโรจน์ ศรีธรรม

  นายกอบต.หล่มเก่า

  0979355952

 • นายพงษ์พิพัฒน์ โถเมือง

  รองนายกอบต.หล่มเก่า

  0635014046

 • นายมานิตย์ สารีสังข์

  รองนายกอบต.หล่มเก่า

  0857341596

 • นายไพบูลย์ เย็นวัฒนา

  เลขานุการนายกอบต.หล่มเก่า

  0897072738

เปลี่ยนภาษา