เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)275 ม.ค. 64
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ป.1 และชำระภาษี ประจำปี 256415628 ธ.ค. 63
ขยายการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25623426 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654526 ต.ค. 63
ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25634531 ส.ค. 63
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25635631 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก7726 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ตำบลหล่มเก่า ประจำปี 25634521 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น7919 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครนักบริบาล9414 ส.ค. 63
ซ่อมบ้านคนพิการตามโครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์บริการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25626319 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มพูนรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาสด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรกระเป๋าผ้าจากผลิตภัณฑ์ผ้าไทหล่ม)6219 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี ตำบลหล่มเก่า ประจำปี 256214319 ก.ค. 63
"แจ้งเลื่อนกำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1)"737 พ.ค. 63
ประกาศการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1)4325 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2563เพื่อเข้าเรียน11211 มี.ค. 63
ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ 19220 พ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า333 ต.ค. 62
ประมวลรูปภาพโครงการปั่นเก็บเพื่อสุขภาพ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน4710 ก.ค. 62
ประมวลรูปภาพเขตปลอดโฟม361 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB