เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
บริการน้ำอุปโภคให้ประชาชน822 มิ.ย. 63
ดับเพลิงบริเวณบ่อขยะ1022 มิ.ย. 63
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน2920 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ338 พ.ค. 63
ปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ308 พ.ค. 63
"แจ้งเลื่อนกำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1)"327 พ.ค. 63
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น317 พ.ค. 63
การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่อบต.หล่มเก่า ครั้งที่ 3 /2563 วันที่ 8 เมษายน 2563265 พ.ค. 63
ประกาศการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1)465 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2563เพื่อเข้าเรียน5311 มี.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง454 มี.ค. 63
ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ 12920 พ.ย. 62
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า1719 ก.ย. 62
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนันบ้า)48215 ส.ค. 61
เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หล่มเก่า5916 ก.ค. 61
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)27411 มิ.ย. 61
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หล่มเก่า26823 มี.ค. 61
เฉลยข้อสอบภาค ก.20223 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า ประจำปีงบประมาณ 256115214 มี.ค. 61
รับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 25611535 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB