นายวิโรจน์ ศรีธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
097-935-5952

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 10,640 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ม.ค. 64บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แชร์  
28 ธ.ค. 63ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ป.1 และชำระภาษี ประจำปี 2564 แชร์  
26 พ.ย. 63ขยายการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
26 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แชร์  
31 ส.ค. 63ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 แชร์  
31 ส.ค. 63ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 แชร์  
26 ส.ค. 63ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก แชร์  
21 ส.ค. 63โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ตำบลหล่มเก่า ประจำปี 2563 แชร์  
19 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
14 ส.ค. 63ประกาศรับสมัครอาสาสมัครนักบริบาล แชร์  
19 ก.ค. 63ซ่อมบ้านคนพิการตามโครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์บริการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
19 ก.ค. 63โครงการฝึกอบรมการเพิ่มพูนรายได้สำหรับผู้ด้อยโอกาสด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรกระเป๋าผ้าจากผลิตภัณฑ์ผ้าไทหล่ม) แชร์  
19 ก.ค. 63โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี ตำบลหล่มเก่า ประจำปี 2562 แชร์  
7 พ.ค. 63"แจ้งเลื่อนกำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1)" แชร์  
5 พ.ค. 63ประกาศการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (ครั้งที่ 1) แชร์  
11 มี.ค. 63เปิดรับสมัครเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2563เพื่อเข้าเรียน แชร์  
20 พ.ย. 62ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ  แชร์  
3 ต.ค. 62ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า แชร์  
10 ก.ค. 62ประมวลรูปภาพโครงการปั่นเก็บเพื่อสุขภาพ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แชร์  
1 ก.ค. 62ประมวลรูปภาพเขตปลอดโฟม แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 28 รายการ
เปลี่ยนภาษา