เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันเด็กต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แชร์

วันที่ 13 มกราคม 2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม จัดกิจจกรรมวันเด็กต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายวิโรจน์ ศรีธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลมเก่าเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ อาทิ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โรงเรียนบเานหินกลิ้ง โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว โรงเรียนบ้านวังงเวิน พร้อมด้วยสมาชิก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า และผู้ปกครอง กิจกรรมภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะของเด็ก นักเรียน และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB