เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาถวาย หมู่ที่ 3 บ้านโป่งบุญเจริญอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง อบต. – สระประปา หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุลอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทรายกลอยอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งบุญเจริญอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว บริเวณไร่นายสมบูรณ์ ม. 7อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว บริเวณไร่นายสวัสดิ์ ม.7อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
กิิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์)อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรืออบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ดอกทานตะวัน ผลผลิตแห่งความสุขเทศบาลตำบลท่าพลทต.ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ทั้ง 16 หมู่ พร้อมด้วยหน่วยงาน กศน. จัดกิจกรรมวันเดอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 121-140 | 7/53 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB