เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง โดย นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงมอบรถเข็นวีลแชร์ของมูลนิธิปอเต็กตึ้งและคณะกรรมการสมาคมพาณิชย์พงไล้จับซาเซียวเกาะเพชรบูรณ์ ให้แก่ผู้พิการอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
หัวข้อ นายก ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ อบต.โคกปรง กำนัน ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปรงร่วมมอบสิ่งของ เยี่ยมผู้ป่วย และบริจาคโลหิต อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการด้อยโอกาสตำบลกองทูลอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศรับสมัครเด็กนัดเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง (กองการศึกษา)อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการประชารัฐร่วมใจ รวมพลังสังคมฯลฯ ปี63 (พช0218/4627) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/72 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB