เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสมัยประชุมสภาฯ ปี พ.ศ.25621819 ก.ค. 63
รายงานการประชุมสภา วิสามัญครั้งที่ 2 19 กันยายน 25621819 ก.ค. 63
รายงานการประชุมสภา วิสามัญครั้งที่ 1 4 มิถุนายน 25621919 ก.ค. 63
รายงานการประชุมสภา สามัญครั้งที่ 3 27 ธันวาคม 25622219 ก.ค. 63
รายงานการประชุมสภา สามัญครั้งที่ 2 15 สิงหาคม 2562 วาระพิจารณา1719 ก.ค. 63
รายงานการประชุมสภา สามัญครั้งที่ 2 13 สิงหาคม 2562 ขั้นรับหลักการ1719 ก.ค. 63
รายงานการประชุมสภา สามัญครั้งที่ 1 29 เมษายน 25621719 ก.ค. 63
รายงานการประชุมสภาสามัญครั้งที่ 3391 พ.ค. 63
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 2/2562361 พ.ค. 63
รายงานการประชุมสภาสามัญครั้งที่ 2361 พ.ค. 63
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ611 พ.ค. 63
รายงานการประชุมสภาสามัญครั้งที่ 2351 พ.ค. 63
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 1/2562381 พ.ค. 63
รายงานการประชุมสภาสามัญครั้งที่ 1381 พ.ค. 63
การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563371 พ.ค. 63
การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2562321 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB