นายวิโรจน์ ศรีธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
097-935-5952

ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 10,679 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ก.ค. 63ประกาศสมัยประชุมสภาฯ ปี พ.ศ.2562 แชร์  
19 ก.ค. 63รายงานการประชุมสภา วิสามัญครั้งที่ 2 19 กันยายน 2562 แชร์  
19 ก.ค. 63รายงานการประชุมสภา วิสามัญครั้งที่ 1 4 มิถุนายน 2562 แชร์  
19 ก.ค. 63รายงานการประชุมสภา สามัญครั้งที่ 3 27 ธันวาคม 2562 แชร์  
19 ก.ค. 63รายงานการประชุมสภา สามัญครั้งที่ 2 15 สิงหาคม 2562 วาระพิจารณา แชร์  
19 ก.ค. 63รายงานการประชุมสภา สามัญครั้งที่ 2 13 สิงหาคม 2562 ขั้นรับหลักการ แชร์  
19 ก.ค. 63รายงานการประชุมสภา สามัญครั้งที่ 1 29 เมษายน 2562 แชร์  
1 พ.ค. 63การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา