นายวิโรจน์ ศรีธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า
097-935-5952

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 10,618 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า

  • ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  • โทรศัพท์ 056-747024 ต่อ 104 โทรสาร 056-747024
    อีเมล์ obtlomkao555@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา