เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
จดหมายข่าว เดือน พฤษภาคม 2561อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
จดหมายข่าว เดือน มกราคม 2561อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลคลองกระจัง ปี ๒๕๖๒อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว ชนิดนำ้มันเชื้อเพลิงเครื่อง จำนวน 1 เครื่องอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยโป่ง ปี ๖๒อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการเจาะบ่อบาดาล ที่นางสมจิตร ศรีวังคำ หมู่ที่ 2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 60 เมตรอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดเจาะบ่อบาดาลที่นายพีระพัฒน์ แก้วยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 60 เมตร หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จำนวน 3 สายอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
บริการข้อมูลข่าวสาร > Q&A คำถามที่พบบ่อย อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแก้ไขท่อน้ำทิ้ง (ห้องน้ำ) อุดตัน จำนวน 2 จุดอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วันที่ 10 กรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ร่วมกับอนามัยท่าโรง สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมโครงการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ชนิดเข็น จำนวน 1 เครื่องอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/46 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
1.36s. 0.50MB