เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
เชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่2อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2พ.ศ.2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัย2อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่1อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1พ.ศ.2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศเรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่1 พ.ศ.2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสมัยสามัญอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITAS)อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนปฐมวัย และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ภาคเรียนที่ 1/2562อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 5 ม. 2อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
นายอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี ทหาร ตำรวจ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมออบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 5 ม. 2 ตำบลห้วยโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
กิจกรรมอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/39 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.75MB